Главное меню
Каталог
13239
13239
Главная
Скачать
Статьи
Контакты
FAQ
Соглашение
Поиск
Вход
Регистрация
VIP - доступ
Работа з мастацкім творам на ўроках "Беларускай літаратуры"
Методыка выкладання беларускай мовы і літаратурнага чытання
Белорусский язык 11 класс | Автор: К.А. | ID: 13980 | Дата: 1.9.2021
+9 -12
Помещать страницу в закладки могут только зарегистрированные пользователи
Зарегистрироваться
Вопрос № 1

Работа з мастацкім творам на ўроках "Беларускай літаратуры" складаецца з наступных этапаў

Першы сінтэз
Першы аналіз
Аналіз
Абагульненне
Другі сінтэз
Вопрос № 2

На якім этапе работы з творам вырашаюцца задачы: паведаміць інфармацыю, неабходную для ўспрымання тэксту, забяспечыць эмацыянальную падрыхтоўку вучняў да чытання твора?

Падрыхтоўка да ўспрымання твора
Сінтэз
Праверка першых уражанняў
Паўторнае чытанне тэксту
Вопрос № 3

Сутнасць антыцыпацыі заключаецца ў

Слоўнікавай рабоце перад чытанне тэксту
Гутарцы па змесце мастацкага твора
Прагназаванні ўяўленняў пра прадмет, падзею, якое ўзнікае да іх успрымання
Характарыстыцы дзеючых асоб
Вопрос № 4

Якія ўмовы неабходна абавязкова выканаць перад чытаннем мастацкага твора?

Правесці слоўнікавую работу
Задаць пытанне ці заданне
Ахарактарызаваць герояў твора
Пазнаёміць навучэнцаў з эпохай, падзеямі, апісанымі ў творы
Вопрос № 5

На якім этапе работы з мастацкім творам настаўнік выкарыстоўвае гутарку на аснове асабістых уражанняў ад прачытанага, якая прадугледжвае пытанні ацэначнага характару?

Абагульненне матэрыялу
Правядзенне слоўнікавай работы
Праверка першых уражанняў
У час паўторнага чытання тэксту
Вопрос № 6

Вызначце асноўныя задачы, якія вырашаюцца на другім этапе работы з творам (этапе аналізу)

Дабіцца ўсведамлення зместу прачытанага
Дапамагчы сфарміраваць эстэтычную ацэнку прачытанага
Вучыць пераказваць тэкст па плану
Вучыць прыёмам засваення інфармацыі, закладзенай у тэксце
Вопрос № 7

На якім этапе работы з тэкстам асноўным прыёмам выступае выбарачнае чытанне ці выбарачны пераказ?

Першы сінтэз
Аналіз зместу прачытанага
Складанне характарыстыкі дзеючых асоб
Абагульненне матэрыялу
Вопрос № 8

Па якой схеме праводзіцца аналіз мастацкага тэксту ?

Тлумачэнне незразумелых слоў - апісанне падзей - вызначэнне тэмы
Высвятленне ідэі - характарыстыка герояў - абагульненне
Высвятленне тэмы - тлумачэнне незразумелых слоў - уразуменне ідэі
Высвятленне тэмы - разгляд сюжэту, кампазіцыі - уразуменне ідэі
Вопрос № 9

На якім этапе работы з творам змест работы накіраваны на творчае ўзнаўленне прачытанага?

Першы сінтэз
Другі сінтэз
Складанне характарыстык асоб
Пераказ твора
Вопрос № 10

Якія метадычныя прыёмы выкарыстоўваюцца настаўнікам у час другога сінтэзу?

Тлумачэнне незразумелых слоў
Выразнае чытанне твора вучнямі
Пераказ твора
Творчае расказванне
Получение сертификата
о прохождении теста
Доступно только зарегистрированным пользователям