Главное меню
Каталог
13239
13239
Главная
Скачать
Статьи
Контакты
FAQ
Соглашение
Поиск
Вход
Регистрация
VIP - доступ
Навык чытання
Методыка выкладання беларускай мовы і літаратурнага чытання
Белорусский язык 11 класс | Автор: К.А. | ID: 13972 | Дата: 30.8.2021
+1 0
Помещать страницу в закладки могут только зарегистрированные пользователи
Зарегистрироваться
Вопрос № 1

Вызначце, дэфініцыя якога паняцця прыведзена:
Вучэбнае выданне, у якім выкладаюцца сістэматызаваныя асновы навуковых ведаў у адпаведнасці з мэтамі навучання, праграмай і патрабаваннямі дыдактыкі

Введите ответ:
Вопрос № 2

Вызначце, дэфініцыя якога паняцця прыведзена:
Чытанне без скажэнняў

Введите ответ:
Вопрос № 3

Вызначце, дэфініцыя якога паняцця прыведзена:
Вобразная перадача тэксту чытачом у адпаведнасці з задумай пісьменніка

Введите ответ:
Вопрос № 4

Вызначце, дэфініцыя якога паняцця прыведзена:
Від маўленчай дзейнасці, у якой ва ўзаемадзеянне ўступаюць наступныя кампаненты: успрыманне графічнай формы слова, перавод яе ў гукавую, разуменне прачытанага

Введите ответ:
Вопрос № 5

Вызначце, дэфініцыя якога паняцця прыведзена:
Разуменне малодшымі школьнікамі фактычнага зместу тэксту, яго ідэйнай накіраванасці, вобразаў, ролі мастацкіх сродкаў

Введите ответ:
Вопрос № 6

Вызначце, дэфініцыя якога паняцця прыведзена:
Маркіроўка тэксту спецыяльнымі знакамі ў час яго чытання

Введите ответ:
Вопрос № 7

Вызначце, дэфініцыя якога паняцця прыведзена:
Аўтаматызаванае ўменне па агучванні друкаванага тэксту, якое прадугледжвае ўсведамленне ідэі ўспрамаемага твора і выпрацоўку ўласных адносін да прачытанага

Введите ответ:
Вопрос № 8

Вызначце, дэфініцыя якога паняцця прыведзена:
Хуткасць чытання, якая абумоўлівае разуменне прачытанага

Введите ответ:
Вопрос № 9

Вызначце, дэфініцыя якога паняцця прыведзена:
Вылучэнне сэнсавых адзінак тэксту і графічнае іх афармленне ў пэўным парадку

Введите ответ:
Получение сертификата
о прохождении теста
Доступно только зарегистрированным пользователям