Главное меню
Каталог
13239
13239
Главная
Скачать
Статьи
Контакты
FAQ
Соглашение
Поиск
Вход
Регистрация
VIP - доступ
Лексіка. Білінгвізм
Прафесійная лексіка
Белорусский язык 11 класс | Автор: К.А. | ID: 13965 | Дата: 30.8.2021
+2 0
Помещать страницу в закладки могут только зарегистрированные пользователи
Зарегистрироваться
Вопрос № 1

Лексіка беларускай мовы паводле паходжання падзяляецца

на спрадвечна беларускую і запазычаную
на агульнаўжывальную і абмежаванага ўжывання
на актыўную і пасіўную
на нейтральную і стылістычна афарбаваную
Вопрос № 2

Укажыце групу слоў спрадвечна беларускага паходжання

клапан, клема, люфт
кампрэсар, рэзанатар, трансмісія
кола, станіна, ступіца
механізм, тормаз, цыліндр
Вопрос № 3

Укажыце сказ, дзе выкарыстана дыялектная лексіка

Наменклатура – гэта сукупнасць уласных імёнаў і назваў, прысвоеных разнастайным рэаліям і аб’ектам навукі і тэхнікі
Ты – мяцеліца. Іншаю я цябе не ўяўляю, павер
Ледзь Ганна, акружаная гоманам і тлумам, ступіла ў цяперашнюю сваю дамоўку, вінаватасць перад Васілём адразу знікла
Ад прадзедаў спакон вякоў мне засталася спадчына; паміж сваіх і чужакоў яна мне ласкай матчынай
Вопрос № 4

Укажыце сказ, дзе выкарыстана жаргонная лексіка

“Трэба мост памыць”, ? кажуць на Шклоўшчыне, маючы на ўвазе падлогу
За вочы быў Мядзведзь. У вочы – Андрэй Андрэевіч. Атаман, бацька, папаня
Сёння добрае надвор’е
У адпаведнасці з Законам “Аб мовах у Рэспубліцы Беларусь” беларуская мова набыла статус дзяржаўнай у 1990 г.
Вопрос № 5

Вылучце групу слоў з гістарызмамі

маршалак, войт, князёўна
травець, небазор, вечнабыт
дзясніца, ланіты, чало
дыяметр, аксанаметрыя, магніт
Вопрос № 6

Вылучце групу слоў з архаізмамі

кальчуга, алебарда, мушкет
жаўтацвецень, шаўкарунны, вечнаплынны
рэле, генератар, ток
гута, бровар, мануфактура
Вопрос № 7

На сучасным этапе ў Рэспубліцы Беларусь

толькі руская мова мае статус дзяржаўнай
толькі беларуская мова мае статус дзяржаўнай
беларуская і руская мовы з’яўляюцца дзяржаўнымі
статус дзяржаўных моў не замацаваны юрыдычна
Вопрос № 8

Білінгвізм – гэта

сучасная беларуская літаратурная мова
валоданне і папераменнае карыстанне дзвюма мовамі
прысутнасць элементаў адной мовы ў маўленні на іншай мове
вусная гарадская паўмова ці, дакладней, маўленне, якое ўзнікае ў выніку механічнага змяшэння элементаў беларускай і рускай моваў у розных прапорцыях
Вопрос № 9

Рэпрадукцыйны ўзровень білінгвізму – гэта

разуменне маўлення, якое належыць другаснай маўленчай сістэме
уменне не толькі разумець і ўзнаўляць, але і будаваць асэнсаваныя выказванні
гаварыць больш, чым на дзвюх мовах
уменне ўзнавіць прачытанае і пачутае
Вопрос № 10

У сучасны перыяд на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь існуе

стараславянска-старажытнарускае двухмоўе
беларуска-царкоўнаславянскае двухмоўе
беларуска-польскае двухмоўе
беларуска-рускае двухмоўе
Получение сертификата
о прохождении теста
Доступно только зарегистрированным пользователям