Главное меню
Каталог
13239
13239
Главная
Скачать
Статьи
Контакты
FAQ
Соглашение
Поиск
Вход
Регистрация
VIP - доступ
Гістарычнае развіццё беларускай мовы
Прафесійная лексіка
Белорусский язык 11 класс | Автор: К.А. | ID: 13953 | Дата: 30.8.2021
+1 -1
Помещать страницу в закладки могут только зарегистрированные пользователи
Зарегистрироваться
Вопрос № 1

Адзначце этапы развіцця беларускай мовы

індаеўрапейскі
праславянскі
перыяд сучаснай беларускай мовы
агульнаўсходнеславянскі
Вопрос № 2

Адзначце, у якой дзяржаве старабелаурская мова мела статус дзяржаўнай

Рэч Паспалітая
Вялікае княства Літоўскае
Кіеўская Русь
Полацкае княства
Валынскае княства
Вопрос № 3

Адзначце год, у якім была забаронена старабеларуская мова

1566
1588
1696
1721
1812
Вопрос № 4

Назавіце пісьменнікаў, якія друкавалі свае творы па-беларуску ў ХІХ стагоддзі

Ф.Скарына
К.Каліноўскі
В.Дунін-Марцінкевіч
Ф.Багушевіч
Я.Купала
Вопрос № 5

Адзначце перыяд сучаснай беларускай мовы

XII ст. - нашыя дні
V ст. - X ст
I ст. - II ст
пач. XX ст. - нашыя дні
XI ст. - нашыя дні
Вопрос № 6

Адзначце газету, вакол якой у пачатку ХХ ст. групаваліся асноўныя сілы беларускай інтэлегенцыі

"Наша воля"
"Наша ніва"
"Наша хата"
"Наша вёска"
"Наш край"
Вопрос № 7

Адзначце, хто быў аўтарам першай "Беларускай граматыкі для школ" (1918)?

Я.Купала
Цётка
Б.Тарашкевіч
М.Багдановіч
Ф.Багушэвіч
Вопрос № 8

Адзначце, у якім годзе Вярхоўны Савет БССР прымае закон "Аб мовах у Беларускай ССР"

1989
1990
1991
1993
1995
Вопрос № 9

Адзначце, у якім годзе руская мова побач з беларускай набыла статус дзяржаўнай мовы

1994
1990
1998
1995
2000
Вопрос № 10

Адзначце творы старабеларускага пісьменства

Літоўская метрыка
Статут Вялікага княства Літоўскага
Слова пра паход Ігаравы
Хроніка Быхаўца
Хрыстос прызямліўся ў Гародні
Получение сертификата
о прохождении теста
Доступно только зарегистрированным пользователям